Không thể thật lòng vui mừng cho hạnh phúc của người khác – Tâm lý ghen tỵ với hạnh phúc của bạn bè và cách khắc phục

Đây là bài viết được tôi chuyển ngữ từ bài viết gốc (tiếng Nhật) được đăng trên trang woman.mynavi.jp. Các bạn có thể tham khảo bài viết gốc tại đây. Cảm giác không thể vui mừng trước hạnh phúc của người khác, cho dù là ai đi nữa cũng đều có cảm giác này. Trong …